รู้จักการปรับเพิ่ม-ลดแรงดันแก๊สให้เหมาะสม

 

 

การปรับเพิ่ม-ลด แรงดันแก๊สให้เหมาะสม ส่งผลต่อลักษณะของเปลวไฟที่หัวพ่นไฟ และทำให้บรรยากาศในการเผาไหม้ที่ดี  Pottery Clay มีหลักเกณฑ์ในการปรับเปลวไฟที่หัวพ่นง่ายๆ มาฝากกัน

  1. การติดตั้งหัวพ่นไฟควรมีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละหัว โดยเริ่มจากการจุดไฟและตรวจดูความสูงของเปลวไฟให้ชัดเจนว่า เปลวไฟจากแต่ละหัวพ่นมีความสูงเท่ากันทั้งเตาหรือเปล่า หากสูงต่ำไม่เท่ากันให้ปรับวาล์วที่ควบคุมหัวพ่นไฟแล้วเช็คดูจนเปลวไฟเท่ากันจึงใช้งานเตาเผาเซรามิกนั้นๆ 
  2. ถ้าเป็นเตาเผาเซรามิกขนาดใหญ่ ควรปรับแผ่นควบคุมอากาศของหัวพ่นไฟคู่แรก โดยให้ปากประตูเตามีความกว้างกว่าคู่อื่นๆ เพราะโดยปกติอากาศจากภายนอกจะไหลเข้าสู่เตาได้จากด้านหน้าของเตา ซึ่งมีผลทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นต่ำลง จึงควรทำให้เปลวไฟใหญ่ขึ้นและสามารถรักษาสมดุลของความร้อนภายในเตาขณะเผาได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะห่างของหัวพ่นไฟคู่ที่ 1 และ 2 แตกต่างกับระยะห่างของหัวพ่นไฟคู่อื่นๆ ควรปรับเปลวไฟให้เท่ากันทั้งหมดจึงจะดี