T-27 ชุดขูดลาย 3 ชิ้น

T-27 ชุดขูดลาย 3 ชิ้น

ราคาปกติ
165.00 ฿
ราคาขาย
165.00 ฿
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

 T-27 ชุดขูดลาย 3 ชิ้น สามารถซอกซอน แกะไปยังช่องเล็กๆ บนชิ้นงาน หรือใช้ในการเจาะชิ้นงานได้เช่นกัน