เกี่ยวกับเรา

เราเล็งเห็นถึงความต้องการด้านการเอาใจใส่ในด้านบริการและคุณภาพของสินค้า รวมถึงสินค้าที่แปลกใหม่ และการจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น เพื่อผู้ประกอบเซรามิครุ่นใหม่และกลุ่มผู้ประกอบการเซรามิคทุกภาคส่วน โดยเน้นความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและบริการอย่างเพื่อนที่รักในเซรามิคด้วยกัน เป็นที่มาของสโลแกน “Potter’s best friend”