เกี่ยวกับเรา

บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จำกัด (Pottery Clay) เล็งเห็นถึงความต้องการด้านการเอาใจใส่ในด้านบริการและคุณภาพของสินค้า รวมถึงสินค้าที่แปลกใหม่ และการจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น เพื่อผู้ประกอบเซรามิครุ่นใหม่และกลุ่มผู้ประกอบการเซรามิคทุกภาคส่วน โดยเน้นความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและบริการอย่างเพื่อนที่รักในเซรามิคด้วยกัน เป็นที่มาของสโลแกน “Potter’s best friend”

 

Pottery Clay Co., Ltd. is a producer and distributor of local and imported clay. The ready-made ceramic clay is perfect for technical works including moulding, casting and sculpturing.

The company also offers a wide range of equipment for molding, decorative tools, glaze,ceramic color (such as ceramic stain and underglaze colors, etc.), electric pottery wheel and small machines for ceramic studio, educational institute
and small enterprise. In addition, Pottery Clay Co.,Ltd. is the importer of specialized ceramic products from overseas.

Pottery Clay Co., Ltd. was founded by young generation of entrepreneur in raw material and ceramic production namely Industrial Mineral Development Ltd. who has been a specialist in mineral processing and raw material production
for ceramic industries in Thailand and overseas.

We truly understand the needs of our customers while striving for great service, providing comprehensive information, and oering specialized products, etc. at ease to individual customers. We pay special attention to the customer’s need and provide caring service to our dear friends who love ceramics as presented in the slogan, “Potter’s Best Friend.”