คอลเลกชัน: Oxide

สินค้า 68 รายการ
 • PRM-03 Alkaline Frit เคลือบalkaline frit
  ราคาปกติ
  155.00 ฿
  ราคาขาย
  155.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-18 KAOLIN CERAFAST W ดินขาวระนอง(Cerafast w)
  ราคาปกติ
  17.00 ฿
  ราคาขาย
  17.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-22 Nepheline Syenite เนฟิลีนไซยาไนด์
  ราคาปกติ
  120.00 ฿
  ราคาขาย
  120.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-46 Sodium feldspar โซเดียมเฟลด์สปาร์ (โซดา)
  ราคาปกติ
  30.00 ฿
  ราคาขาย
  30.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-55 Gertsley borate เจิร์สเลย์ บอเรท
  ราคาปกติ
  280.00 ฿
  ราคาขาย
  280.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-27 Wonderfil,Silica,ทรายแก้ว 325 mesh
  ราคาปกติ
  13.00 ฿
  ราคาขาย
  13.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-54 K-Na feldspar เค-นา เฟลด์สปาร์
  ราคาปกติ
  10.00 ฿
  ราคาขาย
  10.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • POX-12 Iron oxide red ไอเอริ์นออกไซด์ (แดง)
  ราคาปกติ
  250.00 ฿
  ราคาขาย
  250.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-11 Calcium borate frit แคลเซียม บอเรท ฟริท
  ราคาปกติ
  250.00 ฿
  ราคาขาย
  250.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-40 Whiting ไวทิง
  ราคาปกติ
  90.00 ฿
  ราคาขาย
  90.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-45 WOLLASTONITE วอลลาสโตไนท์
  ราคาปกติ
  50.00 ฿
  ราคาขาย
  50.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-48 Strontium Carbonate สตรอนเทียม คาร์บอเนต
  ราคาปกติ
  190.00 ฿
  ราคาขาย
  190.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-44 น้ำทอง 12%
  ราคาปกติ
  4,200.00 ฿
  ราคาขาย
  4,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-08 Bentonite เบนโทไนท์
  ราคาปกติ
  195.00 ฿
  ราคาขาย
  195.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-09 Calcium carbonate แคลเซียม คาโบเนท CaCO3
  ราคาปกติ
  28.00 ฿
  ราคาขาย
  28.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-10 CALCINED KAOLIN แคลไซน์ เกาลิน
  ราคาปกติ
  95.00 ฿
  ราคาขาย
  95.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-17 KAOLIN NARATON ดินขาวนราธิวาส (NARATON)
  ราคาปกติ
  14.00 ฿
  ราคาขาย
  14.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-24 Potash feldspar โปแทสเซียม เฟลสปาร์ (อินเดีย) 325
  ราคาปกติ
  12.00 ฿
  ราคาขาย
  12.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-30 Zinc oxide ซิงค์ออกไซด์
  ราคาปกติ
  240.00 ฿
  ราคาขาย
  240.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PRM-53 Soda Ash โซดา แอส , โซเดียมคาร์บอเนต
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว