คอลเลกชัน: Clay

สินค้า 22 รายการ
 • ดินเซลาตัน
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 250.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 250.00 ฿
  ราคาปกติ
  960.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดินไลท์เคลย์
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 260.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 260.00 ฿
  ราคาปกติ
  480.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดิน Roller Stone
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 260.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 260.00 ฿
  ราคาปกติ
  900.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดิน Snowwhite
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 780.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 780.00 ฿
  ราคาปกติ
  1,560.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดินสีเหลือง
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 420.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 420.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดิน KEANE Clay Stoneware 33 Ilmenite
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 1,400.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 1,400.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดิน KEANE Clay Raku White
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 1,200.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 1,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดินสีดำ
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 400.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 400.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดินสีเขียว
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 380.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 380.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดินสีฟ้า
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 380.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 380.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดินสีแดง
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 420.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 420.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดิน KEANE Clay Stoneware 5B
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 1,200.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 1,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดิน KEANE Clay Mid Fire No. 6
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 1,300.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 1,300.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดินสีโคบูล
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 400.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 400.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดินสีส้ม
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 420.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 420.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดินสีเขียวอ่อน
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 420.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 420.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดิน SW105
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 450.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 450.00 ฿
  ราคาปกติ
  900.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดินหล่อพอซเลน PL#3
  ราคาปกติ
  500.00 ฿
  ราคาขาย
  500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดิน KEANE Clay Lumina Porcelain
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 1,550.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 1,550.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ดิน KEANE Clay Mid Fire Black
  ราคาปกติ
  เริ่มต้นที่ 1,550.00 ฿
  ราคาขาย
  เริ่มต้นที่ 1,550.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว