Spray Booth With Water Curtain

Spray Booth With Water Curtain

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

  • ขนาดเครื่อง: กว้าง 78 ซม. x ยาว 80 ซม. x สูง 76.5 ซม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแป้นหมุน: 26 ซม.
  • ระบบแป้นหมุน: ระบบไฟฟ้า
  • กำลังไฟฟ้า: 220 โวลต์, 150 วัตต์
  • น้ำหนักเครื่อง: ~100 กก.
  • ใช้เวลาในการจัดส่ง: 30-45 วันทำการ