เตา Skutt KM1027

เตา Skutt KM1027

ใช้สำหรับเผาชิ้นงานเซรามิค
ใช้เวลาในการจัดส่ง: 60 วันทำการ