เตาเปิดหน้า Nabertherm ขนาดใหญ่

เตาเปิดหน้า Nabertherm ขนาดใหญ่

ใช้สำหรับเผาชิ้นงานเซรามิค
ใช้เวลาในการจัดส่ง: 30 วันทำการ