เครื่องปั่นน้ำสลิป

เครื่องปั่นน้ำสลิป

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

- ใช้สำหรับวัดค่าถ่วงจำเพาะในน้ำเคือบและน้ำดิน
- ใช้สำหรับปั่นเคลือบ

ใช้เวลาในการจัดส่ง: 30-45 วันทำการ