Glaze Fountain

Glaze Fountain

  • ขนาดเครื่อง: กว้าง 35 ซม. x สูง 70 ซม.
  • ความจุ: 5ลิตร
  • ใช้ที่เหยียบในการปั๊มแรงดันน้ำเคลือบขึ้นมา
  • ใช้เวลาในการจัดส่ง: 2-7 วันทำการ