สร้างอาชีพจากวิชาศิลปะไปกับ พอทเทอรี่ เคลย์

นอกจาก บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จำกัด (Pottery Clay) จะเล็งเห็นถึงความต้องการสินค้าเซรามิกคุณภาพดี พร้อมการเอาใจใส่ในบริการที่เน้นความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและบริการอย่างเพื่อนที่รักในเซรามิคด้วยกัน ซึ่งเป็นที่มาของสโลแกน “Potter’s best friend” แล้ว เรายังเล็งเห็นถึงคุณค่าในบุคลากรในแวดวงศิลปะ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังก้าวเข้าสู่การเติบโตในอนาคตด้วยการสร้างอาชีพจากวิชาศิลปะ

เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านงานปั้น รวมถึงการสอนศิลปะ ให้กับน้องๆ นักศึกษา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ การสร้างอาชีพจากวิชาศิลป โดย คุณปภังกร อัศวทิตย์สกุล Director of Sales & Marketing จาก Pottery Clay Thailand  

พร้อมกันนี้ บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จำกัด ยังมอบประสบการณ์งานปั้นให้กับน้องๆ โดยจัดทีมคุณครูสอนปั้นจาก SOC : School of Ceramics by Pottery Clay เพื่อสอนปั้นมือและปั้นบนแป้นหมุนให้กับน้องๆ ทุกคน เพื่อให้ได้ลองสัมผัสการปั้นในฐานะนักเรียนปั้น และเรียนรู้รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

 

บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จำกัด ขอขอบพระคุณ ดร.ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กรุณาไว้วางใจให้เราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้