LPG เชื้อเพลิงยอดนิยมในการเผาแบบรีดักชั่น

เชื้อเพลิงแบบไหนที่เหมาะในการเผาแบบรีดักชั่น? คำตอบคือ LPG ค่ะ อ่านแล้วรู้สึกว่าชื่อคุ้นๆ กันใช่ไหม จริงๆ แล้วคำทั่วไปที่เรียกแก๊สชนิดนี้ก็คือ ก๊าซหุงต้ม ค่ะ

LPG มีคุณสมบัติที่เหมาะจะใช้ในการเผาแบบรีดักชั่นที่นักปั้นควรรู้เอาไว้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานดังนี้ 

  1. LPG ไม่มีสี  เมื่อก๊าซรั่วจากถังจะไม่สามารถมองเห็นก๊าซที่รั่วออกมาได้ เว้นแต่รั่วออกมามากๆ ก็อาจเห็นเป็นละอองขาวได้
  2. LPG ไม่มีกลิ่น  สีก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มี แต่เพื่อความปลอดภัย ผู้ผลิตจึงเติมสารที่มีกลิ่นฉุนลงไป เพื่อว่าหากก๊าซรั่วเมื่อไหร่จะได้รู้ทันที
  3. LPG ไม่มีพิษ เมื่อเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะไม่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จริง ต่เพราะก๊าซมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ  เมื่อรั่วก๊าซจะเข้าไปแทนที่อากาศทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอ ใครอยู่บริเวณนั้นแล้วสูดดมเข้าไปก็อาจเกิดอาการวิงเวียนเป็นลมได้
  4. LPG ก๊าซที่เบากว่าน้ำและหนักกว่าอากาศ  เมื่ออยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวจะมีน้ำหนักครึ่งหนึ่งของน้ำ ดังนั้นก๊าซเหลวจะลอยอยู่เหนือน้ำ แต่ถ้าอยู่ในสถานะเป็นไอ ไอก๊าซจะหนักเกือบประมาณ 2 เท่าของอากาศ
  5. LPG มีจุดเดือดต่ำ คือประมาณ 0 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิห้องเฉลี่ยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส เมื่อก๊าซถูกปล่อยออกจากภาชนะบรรจุก็จะเดือดโดยเปลี่ยนสถานะจากของเหลวที่ถูกกดดันอยู่กลายสภาพเป็นไอได้ทันที ทำให้บริเวณปลายท่อที่ปล่อยไอก๊าซออกจะมีน้ำแข็งเกาะจนท่อเกิดการอุดตันได้
  6. LPG มีอัตราการขยายตัวสูง ก๊าซเหลว 1 หน่วยปริมาณ จะเปลี่ยนเป็นไอก๊าซได้ประมาณ 250 หน่วยปริมาณ ดังนั้นเมื่อก๊าซเหลวรั่วจะมีอันตรายมากกว่าไอก๊าซรั่ว
  7. LPG มีความข้นใสต่ำ ทำให้ก๊าซรั่วได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้กับก๊าซจึงต้องออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนต่อความดันสูง โดยผู้ควบคุมการเผาเตาเซรามิกส์ต้องเลือกใช้ถังบรรจุที่ได้มาตรฐาน
  8. ส่วนผสมของก๊าซ LPG กับอากาศที่ทำให้ติดไฟได้ คือ 1.5-9 ส่วนในส่วนผสม 100 ส่วน จะเห็นได้ว่าหากมีอากาศน้อยหรือมากกว่าสัดส่วนดังกล่าวก๊าซจะไม่ติดไฟ