“เหยียบดิน” นวดปรุงดินแบบโบราณด้วยสองเท้า

เหยียบดิน

 

“เหยียบดิน” หรือ “ย่ำดิน” เป็นเทคนิควิธีการนวดปรุงดินแบบโบราณ โดยเป็นการผสมดินในปริมาณมากตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ก่อนเหยียบดินควรทำความสะอาดพื้นที่ที่จะนำดินลงไปกองรวมกันก่อน เพื่อไม่ให้มีเศษหิน เศษใบไม้ปะปนมากับดินที่จะนวด

เมื่อเตรียมพื้นที่พร้อมแล้ว ให้นำดินลงไปกองรวมกันตรงกลาง ค่อยๆ  ใช้ส้นเท้าและสันเท้านวดดินจากด้านในออกมาด้านนอก ความห่างและน้ำหนักของเท้าที่เหยียบในแต่ละครั้งควรสม่ำเสมอ

เมื่อเหยียบไปจนดินแผ่ออกไปเป็นวงกว้างมีลวดลายคล้ายลายก้นหอย หนาประมาณ 3-4 นิ้ว ให้พลิกดินขึ้นมากองรวมกันตรงกลางและเริ่มเหยียบใหม่อีกครั้ง ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆ 4-5 รอบ หรือจนกระทั่งเนื้อดินผสมเข้ากันได้ดี

เมื่อดินผ่านการปรุงผสมเสร็จเรียบร้อยสามารถนำมาตัดแบ่งนำไปสร้างชิ้นงานต่างๆ ตามที่ต้องการ

หมายเหตุ : ในภาพตัวอย่างการเหยียบดินนี้ SOC : School of Ceramics by Pottery Clay ใช้ดิน Terrapot, Celaton และ LightClay มาปรุงผสมกัน