6 เลือกต้องเช็คก่อนเลือกเตาเผา

ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเตาเผาแบบไหนก็ตามมาใช้งาน นักปั้นต้องไม่ลืมเช็ค 6 เรื่องต่อไปนี้ก่อนเสมอ ถ้าเช็คลิสต์จนครบถ้วนไม่มีสะดุดสักข้อแล้วละก็ เซย์เยสจ่ายเงินได้เลย

  1. เชื้อเพลิง > ไม่ว่าจะเลือกเตาเผาที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทใดก็ตาม สิ่งที่ต้องคิดให้รอบคือ ในอนาคต เชื้อเพลิงที่จะนำมาใช้กับเตาเผา หายากง่ายเพียงพอกับความต้องการหรือไม่
  2. ชนิดของเตาเผา > วางแผนจะใช้เตาเผานี้แบบต่อเนื่องหรือแค่ช่วงสั้นๆ ถึงแม้ราคาเตาจะสูง แต่ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ต้นทุนต่อการเผา 1 ครั้งต่ำลง อย่างไรควรตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า เมื่อเกิดปัญหาในอนาคตจากการใช้งาน สามารถแก้ปัญหาที่าเกิดขึ้นให้ได้ทันท่วงทีหรือไม่
  3. เป้าหมายของการผลิต > ชิ้นงานที่ผลิตเป็นอะไร ขนาดเท่าไหร่ เพราะขนาดของชิ้นงานจะสัมพันธ์กับการพิจารณาเลือกใช้เตาเผาที่เหมาะสม
  4. ความต่อเนื่องในการใช้เตา > ความต้องการของตลาดจะไม่แน่นอน จึงต้องพิจารณาเลือกใช้เตาที่สามารถจะผลิตได้ยืดหยุ่นจากปริมาณที่คาดการณ์ไว้ 1 ใน 4 ส่วน
  5. ความคงทนของเตา > หากต้องผลิตงานเซรามิกในปริมาณมากๆ ถึงขั้นสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิกควรพิจารณาเรื่องของส่วนประกอบต่างๆ ของเตาอย่างละเอียด โดยเฉพาะจุดที่อาจเกิดปัญหา เพื่อเตรียมการแก้ไข
  6. ความง่ายและสะดวกต่อการก่อสร้างหรือการใช้งาน > วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ กับเตาไม่ควรจะเลือกแบบที่ยุ่งยากเกินไป นอกจากนี้วิธีการควบคุมเตาเผา อาจจะใช้ควบคุมด้วยคนหรือเครื่องมืออัตโนมัติ รวมไปถึงเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องควบคุมการเผาที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ