4 ประเภทของสีใต้เคลือบที่ควรรู้จักไว้

สีใต้เคลือบที่มีจำหน่ายทุกวันนี้ ไม่ได้มีเพียงประเภทเดียวให้เลือกใช้ แต่มีด้วยกันถึง 4 ประเภท มาทำความรู้จักกันสักหน่อย จะได้เลือกใช้ได้ถูกตามที่ควรจะเป็น

  • สีใต้เคลือบที่เผาในอุณหภูมิต่ำ จะมีสีสดใสให้เลือกทุกสีและมีหลายอุณหภูมิการเผาให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 950 - 1150 °C โดยเตรียมจากผงสีสะเตน 80 - 95% ที่เผาในอุณหภูมิต่ำผสมกับดินขาว 10 - 20% โดยหากสีบางสีมีความทนไฟสูงเกินไปก็ควรเติมฟริตด้วย ซึ่งโดยปกติจะใช้บอแรกซ์ฟริต เพราะไม่มีความเป็นตะกั่วและไม่ต้องกังวลว่าสีจะซีดจาง โดยสีใต้เคลือบที่เผาในอุณหภูมิต่ำใช้ตกแต่งเนื้อดินไวต์เอิร์ธเทนแวร์ โดโลไมต์และโบนไชน่า
  • สีใต้เคลือบที่เผาในอุณหภูมิสูง จะมีให้เลือกน้อยกว่าแบบแรกโดยมีให้เลือกตั้งแต่ 1200 - 1400 °C โดยเตรียมจากผงสีสะเตนที่เผาอุณหภูมิสูงผสมกับดินขาวในอัตราส่วน สีสะเตน 80 - 95% ต่อเฟลด์สปา 10 - 20% สีเขียนจะผสมสารละลายประเภทกาวหรือด่างของสบู่เหลว เพื่อให้สีลอยตัวและเขียนได้ลื่นมือ แต่ไม่ควรนำเคลือบที่ใช้มาผสมในผงสีเพื่อลดความทนไฟ เนื่องจากในเคลือบสีสารเคมีหลายตัวที่ทำปฏิกิริยาต่อสีได้ง่าย ทั้งนี้สีใต้เคลือบที่จำหน่ายจะมีให้เลือกทั้งชนิดผงและชนิดเหลว สีใต้เคลือบปัจจุบันนิยมเผาครั้งเดียวพร้อมเคลือบ
  • สีใต้เคลือบชนิดที่เป็นสารละลายของแร่ธาตุ ไม่นิยมใช้เท่ากับสองชนิดแรก เพราะต้องเผาในอุณหภูมิต่ำที่ 500 - 800 °C และใช้เคลือบทับไม่ได้ผลดี สีที่เป็นสารละลายน้ำได้ความสม่ำเสมอของสีไม่แน่นอน ทั้งยังต้องคอยระวังในการเตรียมสารละลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่เป็นพิษ สีที่เป็นสารละลายมักไหลตัวและระเหยได้ง่าย
  • สีใต้เคลือบชนิดอื่นๆ ทำเป็นรูปแบบของดินสอสี สีชอล์กหรือสีน้ำ นิยมใช้ในหมู่นักเรียนเซรามิกและกลุ่มช่างปั้น โดยใช้สำหรับเขียนแผ่นทดสอบเคลือบและใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน รวมถึงให้เด็กอนุบาลหรือประถมใช้ได้สะดวกกว่าพู่กันสีน้ำ โดยสีใต้เคลือบประเภทสีชอล์กสามารถเตรียมขึ้นใช้เองได้ไม่ยาก แต่ไม่นิยมใช้ในการผลิตระบบอุตสาหกรรม เพราะสีจะหลุดติดมือง่ายๆ หรือในบางครั้งเศษผงสีจะตกลงในถังเคลือบขาวหรือเคลือบใสเวลาชุบเคลือบทำให้งานเสียหายได้