10 วิธีทำงานปั้นปลอดภัย สุขภาพไม่เสีย

แม้จะเป็นงานปั้นที่ดูเหมือนไม่น่ามีอะไรที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้เท่าไหร่ เพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ชิ้นเล็กๆ หากจะมีชิ้นใหญ่ๆ ก็แลดูไม่ใช่ของมีคม แต่เพราะอันตรายและอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ นักปั้นทั้งหลายควรป้องกันให้ดีก่อนจะนั่งกุมขมับกันทีหลัง จริงไหม

  1. ตำแหน่งตั้งเตาเผา อุปกรณ์ที่เป็นหัวใจของงานปั้นคือเตาเผา ซึ่งนักปั้นต้องเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับเตา โดยดูทั้งพื้นผิวที่ตั้งวาง สภาพแวดล้อมและระยะห่างระหว่างเตาและผนัง โดยปกติเตาเผาจะมีความร้อนแผ่ออกจากตัวเตาในระหว่างเผาที่ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส จึงมีโอกาสที่ความร้อนนั้นจะไปหลอมละลายสิ่งที่อยู่ใกล้เตาเผา หรือเกิดความร้อนสะสมได้ ดังนั้นนักปั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า เก็บวัสดุและของเหลวที่ติดไฟได้ห่างไกลจากเตาเผาเพื่อป้องกันไฟและการระเบิด
  2. มีระบบปิดเตาฉุกเฉิน หากเตาเผาและเครื่องมือไฟฟ้าอื่นๆ ในสตูดิโอมีระบบปิดเตาฉุกเฉินหรือตัดไฟฉุกเฉินจะช่วยได้ดีเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่นเบรกเกอร์เตาเผาช่วยตัดไฟให้กับเตาไฟฟ้าได้ทันท่วงที รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ เช่น เครื่องรีดดิน, เครื่องปั่นน้ำดิน, drills เป็นต้น แต่หากไม่มีระบบที่ว่า ควรปิดเครื่องทันทีที่เกิดเหตุแล้วถอดปลั๊กทันที ก็จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะไม่เปิดโดยไม่ตั้งใจในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  3. มีการระบายอากาศที่ดี การสะสมของฝุ่นที่เกิดจากการไม่ได้ทำความสะอาดในสตูดิโออย่างสม่ำเสมอ การเปิดหน้าต่างและประตูจะช่วยกำจัดฝุ่นและอนุภาคเล็กๆในอากาศได้ ซึ่งช่วยลดความเสียหายต่อสุขภาพของนักปั้นในระยะเวลานาน ในขณะทำงานจึงควรเปิดรับอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้องทำงานเสมอ
  4. อย่าปล่อยให้ดินเหนียวเกาะเลอะเทอะ เพราะเมื่อดินเหนียวแห้งจะกลายเป็นฝุ่นดินที่ประกอบด้วยซิลิเกต จงควรทำความสะอาดดินที่เลอะก่อนที่ดินจะแห้งกลายเป็นฝุ่น และจัดเก็บดินในภาชนะหรือถุงที่ปิดมิดชิดเพื่อให้เกิดฝุ่นให้น้อยที่สุดในสตูดิโอ
  5. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน ฉีดน้ำเพื่อล้างพื้นหรือเช็ดด้วยผ้าเปียกหรือฟองน้ำเสมอ เพื่อดักจับอนุภาคเล็กๆ ของดินและทำให้ปลอดภัยจากการหายใจเอาอนุภาคเล็กๆ นั้นก่อนปลิวเข้าไปในปอดของเรา
  6. เก็บของที่เป็นผงละเอียดไว้ในภาชนะมีฝาปิด เมื่อผงถูกเก็บไว้อย่างมิดชิด จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่ในสตูดิโอสูดดมอนุภาคเข้าไป และประโยชน์อีกทางคือ ช่วยป้องกันความชื้นหรือการปนเปื้อนจากวัสดุอื่นๆ
  7. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องปั้นดินเผา ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือด้วยการทำความสะอาดเครื่องมือเมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะช่วยให้เครื่องมือใช้งานได้เป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันฝุ่นซิลิเกตที่เกิดจากฝุ่นดินได้อีกด้วย
  8. เก็บของเหลวที่เป็นพิษให้ห่างมือ ควรเก็บของเหลวที่เป็นพิษไว้ในตู้เมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันการหกและการสัมผัสของเหลวดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจ และควรติดฉลากอย่างชัดเจนถึงชนิดของของเหลว และอย่าลืมติดป้ายเตือนไว้ที่ด้านหน้าของภาชนะบรรจุเพื่อจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อคุณสัมผัสกับสารเคมี
  9. ใส่หน้ากากป้องกันสารพิษ เพราะหลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมีที่จำเป็นต้องใช้งานด้วยการใช้หน้ากากป้องกันควันพิษแบบมีแผ่นช่วยกรองที่ได้มาตรฐาน 
  10. ทำความสะอาดสตูดิโอเป็นประจำ หมั่นทำความสะอาดสตูดิโออยู่เสมอ ถือเป็นการช่วยจัดระเบียบเครื่องมือและกำจัดฝุ่นดินเหนียวที่จัดการได้ทุกที่ เพราะการสัมผัสกับฝุ่นซิลิเกตในระยะยาวจะทำให้ปอดเสียหายอย่างร้ายแรง