เตาเซรามิกคืออะไร 

หลังจากที่ออกแบบชิ้นงานมาได้สวยสมใจ และลงมือปั้นอย่างสุดฝีมือเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้ชิ้นงานสมบูรณ์แบบเต็ม 100% คือ

นำไปผ่านกระบวนการเผา ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้ายที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ “เตาเผา” ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนักปั้นเผาเซรามิกบนพื้นดินแล้วใช้ฟาง กิ่งไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาจึงสร้างเป็นเตาเผาแบบง่ายๆ ขึ้นมา โดยสร้างส่วนที่ใช้วางผลิตภัณฑ์ให้มีพื้นโปร่งและสร้างกาแพงเตาขึ้นมารอบๆ ให้เชื้อเพลิงจากด้านล่างเตาและความร้อนผ่านขึ้นเรียกว่า เตาเผาแบบทางเดินลมร้อนขึ้น (Updraft Kiln) ซึ่งเตาเผาช่วงแรกยังไม่มีหลังคาเตา

ต่อมาจึงสร้างหลังคาเตาแบบชั่วคราวจากดินดิบที่ยังไม่ได้ถูกเผาเป็นอิฐ แล้วจึงทำเตาเผาที่มีหลังคาแบบถาวรขึ้นใช้ และค่อยๆ พัฒนาเตาเผาเซรามิกเรื่อยมา กระทั่งถึงปัจจุบันเตาเผาเซรามิกแบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ

  1. แบ่งตามประเภทการใช้งานของเตา
  2. แบ่งตามประเภททางเดินของลมร้อน
  3. แบ่งตามลักษณะของเปลวไฟ
  4. แบ่งตามชนิดของเชื้อเพลิง 
  5. แบ่งตามลักษณะของเตา

แต่เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในเผาเซรามิกมีราคาแพงขึ้น ประกอบกับมีการแข่งขันทางการตลาดสูง ทั้งราคาและคุณภาพ ส่งผลให้เตาเผาเซรามิกเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในขบวนการผลิต นักปั้นจึงควรเรียนรู้รายละเอียดของเตาเผาแต่ละประเภทให้ละเอียดก่อนเลือกใช้งาน