เครื่องรีดดินคืออะไร...แต่มีไว้ใช้ก็ดีนะ

 อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่า ‘ดิน’ คือหัวใจหลักของการทำงานเซรามิก ไม่ว่าจะเป็นดินปั้นเซรามิก, ดินเหนียวปั้นพระ, ดินเหนียวปั้นโมเดลหรือดินเหนียวพร้อมปั้นต่างๆ หากว่าจะให้นักปั้นมาลงแรงนวดดินแล้วรีดดินเองเสมอไป อาจไม่ทันใจที่จะนำมาใช้สร้างชิ้นงาน  “เครื่องรีดดิน” จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่องานนี้

“เครื่องรีดดิน” มีด้วยกัน 2 แบบคือ แบบธรรมดาและแบบสุญญากาศ 

วิธีใช้งานคือ ดินที่นํามาผ่านเครื่องรีดดินจะถูกส่งผ่านเข้าสู่เครื่องรีดดิน เพื่อทำการตัดและบดคลุกเคล้าให้เข้ากันคล้ายกับการนวดดิน ซึ่งหากใช้เครื่องรีดดินสุญญากาศ เมื่อดินจะถูกส่งออกมาผ่านห้องสุญญากาศ อากาศจะถูกดูดออกไปจากเนื้อดิน

แต่ถ้าใช้เครื่องรีดดินแบบธรรมดาอาจจะยังมีอากาศอยู่ในเนื้อดิน นักปั้นต้องขจัดให้หมดไปก่อนที่จะนำไปขึ้นรูป เพราะหากมีอากาศค้างอยู่ในเนื้อดินจะทําให้เกิดปัญหาขณะเผาได้ ไม่เพียงสะดวกสบาย แต่ช่วยยืดอายุข้อต่อของเราอีกด้วย