ฮีตเตอร์คืออะไร

 

เวลาที่ได้ยินคำว่า ‘ฮีตเตอร์’ ความรู้สึกร้อนก็ขึ้นมาทันที ซึ่งในงานเซรามิก ฮีตเตอร์ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้ส่วนประกอบอื่นๆ เพียงแต่ไม่ใช่อุปกรณ์ให้ความอบอุ่นกับร่างกายในยามหนาว แต่เป็น Heater Element อุปกรณ์ทางความร้อนในอุตสาหกรรมที่มีหลักการพื้นฐานคือเมื่อมีกระแสไหลผ่านลวดตัวนำที่มีค่าความต้านทานสูงลวดตัวนำจะร้อน ลวดที่ใช้ผลิตฮีตเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติเหนียวและทนอุณหภูมิได้สูง 

เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดตัวนำที่มีค่าความต้านทาน จะทำให้ลวดตัวนำความร้อน และถ่ายเทความร้อนให้กับโหลด ดังนั้น ลวดตัวนำความร้อนจะต้องมีคุณสมบัติที่ทนความร้อนได้สูง สำหรับการผลิตฮีตเตอร์โดยส่วนใหญ่ จะมีผงฉนวนแม็กนีเซียมออกไซด์อยู่ภายใน ทำหน้าที่กั้นระหว่างขดลวดตัวนำกับผนังโลหะของฮีตเตอร์ ซึ่งผงฉนวนนี้จะมีคุณสมบัตินำความร้อนได้ดีมาก แต่จะมีค่าความนำทางไฟฟ้าต่ำ