อ่านค่า "ไพโรเมตริกโคน" ไม่ยากอย่างที่คิด

Pottery Clay เคยแนะนำทุกคนให้รู้จักกับ เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีชื่อเรียกว่า ‘ไพโรเมตริกโคน’ กันมาแล้ว ครั้งนี้จะมาเล่ากันต่อ ถึงการอ่านค่าเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ว่านี้ บอกตรงนี้เลยว่าอ่านไม่ยาก ลองมาดูกันเลย

วิธีการอ่านค่าไพโรเมตริกโคนเพื่อวัดอุณหภูมินั้น เริ่มต้นที่การกำหนดตำแหน่งโค้งให้ตรงกับตำแหน่งของตัวเลขบนนาฬิกาคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 จากนั้นเมื่อเริ่มใช้งาน ให้สังเกตว่าปลายของทุ่นไฟที่โค้งลงนั้นอยู่ที่ตำแหน่งเลขใด โดยจะถือว่า ตำแหน่ง 3 นาฬิกาเป็นอุณหภูมิที่ถูกต้องของอุณหภูมิทุ่นไฟชนิดนั้นๆ ที่มีรหัสหมายเลขต่างๆ ซึ่งหมายถึง ส่วนผสมของเนื้อทุ่นไฟที่แตกต่างกันและทนความร้อนได้แตกต่างกัน ซึ่งชนิดของทุ่นไฟจะถูกกำหนดเป็นหมายเลขของ SK (Seger Kegel) 

ทั้งนี้การวัดอุณหภูมิด้วยโคนต้องระวังเรื่องอัตราการเพิ่มความร้อนภายในเตา บรรยากาศภายในเตา ความเร็วของก๊าซและอุณหภูมิของผนังเตา เพราะทั้งหมดนี้มีผลต่อความคลาดเคลื่อนต่อจุดอ่อนตัวของโคน 07’ควรเผาให้อุณหภูมิด้านล่างของเตาร้อนกว่าด้านบนเล็กน้อย และควรวางภาชนะเคลือบที่ไม่ไหลบริเวณนั้น 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกเรื่องคือ ไม่ควรสองดูโคนด้วยตาเปล่า ให้หาแว่นหรือหน้ากากมาใส่ก่อนดูเสมอ เพราะเมื่อเผาจนอุณหภูมิสูง ไฟในเตาจะมีสีเหลืองจ้าเกือบขาวจนอาจทำให้มองเห็นโคนไม่ชัดหรือเป็นอันตรายกับดวงตาได้ หากเจอกรณีดังหลาวสามารถเป่าลมเข้าไปทางช่องดูไฟ เพื่อมองค่าโคนได้ชัดเจนขึ้น และต้องระมัดระวังในการทำความสะอาดช่องดูไฟก่อนบรรจุภาชนะในเตาเผาเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษขี้เถ้าที่หลงเหลืออยู่ปลิวไปติดภาชนะขณะเป่าดูโคน 

การใช้โคนจะช่วยให้อุณหภูมิการเผาเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งการเผาแต่ละครั้งควรเก็บโคนไว้ตรวจดูการโค้งงอและบันทึกไว้ โดยเฉพาะการเผาที่ประสบความสำเร็จได้สีเคลือบเป็นไปตามต้องการ เพื่อการเผาครั้งต่อไปจะได้ปิดเตาขณะที่โคนโค้งงอลักษณะเดียวกันได้