‘อิฐเตา’ และ ‘ไฟเบอร์’ คืออะไร

 

แม้ว่านักปั้นจะไม่ใช่ผู้ออกแบบและก่อสร้างเตาเผาเซรามิกด้วยตัวเอง แต่วัสดุอุปกรณ์หลัก 2 อย่างที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในเตาเผาเป็นสิ่งที่นักปั้นควรรู้จักไว้ เพื่อนำไปพิจารณาในตอนที่จะตัดสินใจช้อปเตาเผามาใช้งาน ซึ่ง 2 ส่วนประกอบสำคัญที่ว่าได้แก่ ‘อิฐเตา’ และ ‘ไฟเบอร์’

‘อิฐเตา’ ซึ่งก็คือ อิฐฉนวนทนไฟ ที่สามารถทนไฟสูงถึง 1,770 องศาเซลเซียส ทำจากส่วนผสมของเกาลิน, อลูมินาและดินทนไฟผสมกับอากาศหรือสารอินทรีย์อื่นในรูปของน้ำสลิปข้นๆ ทำให้เกิดองค์ประกอบของโพรงคล้ายฟองน้ำธรรมชาติ เมื่อถูกเผาช่องว่างของอากาศในอิฐทำให้เกิดสมบัติที่เป็นฉนวนมีความพรุนตัวน้อยลงกว่าอิฐหนัก จึงมีน้ำหนักน้อยกว่า ส่งผลให้โครงสร้างของเตาเผาเซรามิกมีน้ำหนักเบาขึ้นและสามารถตัดแต่งได้ง่ายด้วยเลื่อยมือ และเกลาให้เป็นรูปทรงที่เหมาะสมเพื่อให้ฟิตในมุมต่างๆ ของเตาเผาได้ จึงง่ายต่อการเจาะช่องดูไฟและใช้สร้างกำแพงด้านในของเตาเผาเกือบทุกชนิดได้ ซึ่งแม้จะมีราคาสูงกว่าอิฐหนักธรรมดา แต่ก็ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการเผามาก เพราะมีส่วนช่วยเร่งอุณหภูมิการเผาได้เร็วและยังเย็นตัวเร็วหลังการใช้งาน

ไฟเบอร์’ หรือ เซรามิกส์ไฟเบอร์ คือเส้นใยที่ทำมาจากวัตถุเซรามิกทนความร้อนสูง มีค่าความทนไฟตั้งแต่ 1,200-1,400 องศาเซลเซียส มีน้ำหนักเบา ทนต่อความร้อนอย่างรวดเร็วได้ แต่ในขณะเดียวกันก็เย็นตัวได้เร็วซึ่งเป็นข้อเสียสำหรับการเผาที่ต้องการเย็นตัวช้า ส่วนมากทำจากอะลูมิเนียมซิลิเกตบริสุทธิ์ซึ่งหลอมในที่อุณหภูมิสูง และผ่านด้วยไอน้ำที่มีแรงกดสูงไปที่ส่วนผสมเหลวของอลูมินา ซิลิกา และเกาลิน ทำให้ส่วนประกอบนี้แยกกันเป็นลักษณะไฟเบอร์ที่มีเส้นยาวขนาดต่างกัน 

ไฟเบอร์นี้แม้ว่าจะมีราคาแพง แต่ก็ประหยัดเชื้อเพลิงกว่าฉนวนชนิดอื่นๆ ในการทำให้เตาเผาเซรามิกร้อนถึงจุดที่ต้องการและสูญเสียความร้อนน้อย แต่ขณะเดียวกันผงจากไฟเบอร์ก็มีอันตรายต่อผิวหนังและทางเดินหายใจจึงควรสวมหน้ากากและถุงมือทุกครั้งที่ต้องสัมผัสไฟเบอร์ โดยหลังการใช้งานระยะหนึ่งไฟเบอร์จะเปราะและเสื่อมสภาพได้