อยากได้ดินแท่งต้องใช้ ‘ปืนรีดดิน’ 


นอกจากการรีดดินเป็นแผ่นโดยเครื่องรีดดินแผ่นแล้ว นักปั้นยังมีตัวช่วยในเวลาที่ต้องการอัดดินออกมาเป็นแท่งด้วย ปืนรีดดิน (Clay Gun) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการอัดดินออกมาเป็นแท่งและยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบดินที่ถูกอัดออกมาตามรูปได้อีกด้วยเพียงเปลี่ยน die แบบต่างๆ ที่หัวปืน

ตัวปืนรีดดินทำจากอลูมิเนียม ยาว 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางกลาง 2 นิ้ว ทำงานด้วยแรงกดมือจากด้านหลังท่ออัดดิน โดยแรงกดจะดันดินออกมากจากท่อตามหัว die ที่มากับชุดอีก 12 หัว ซึ่งปืนรีดดินมีใช้อย่างแพร่หลายในอเมริกาและยุโรป เหมาะสำหรับผู้ที่ขึ้นรูปแบบขด (coiling) โดยสามารถบีบดินออกมาและขดขึ้นรูปได้ทันที จึงช่วยประหยัดเวลา เพิ่มความสม่ำเสมอของขนาดเส้นดิน และยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังนิยมใช้ปืนรีดดินในการทำแผ่นทดสอบน้ำเคลือบจากดินเผา โดยเปลี่ยนหัวเป็นรูปตัว L และรีดดินออกมา จากนั้นตัดแนวตั้ง ความกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร นำไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสก็จะได้แผ่นทดลองเคลือบที่เท่ากันและใช้เวลาในการทำไม่นาน