อยากทำงานใหญ่ต้องขอไฟเพิ่ม

หลังจากทำงานเซรามิกเป็นงานอดิเรกมาจนเชี่ยวชาญ บางคนมองเห็นลู่ทางที่จะขยับขยายมาสร้างเป็นสตูดิโอเล็กๆ หรือทำธุรกิจ SMEs ผลิตงานดีๆ ออกจำหน่าย แต่ติดที่ว่ากำลังไฟที่ใช้งานอยู่ไม่เพียงพอที่จะใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ การทำเรื่องขอไฟเพิ่มจึงเป็นสิ่งเลี่ยงไม่ได้ แต่วิธีการยุ่งยากหรือเปล่า ไปดูกันเลย

การขอไฟเพิ่มก็คือการขอมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มนั่นเอง ผู้ที่ต้องการขอเพิ่มจะต้องเริ่มจากขั้นตอนต่อไปนี้

ยื่นเอกสารกับการไฟฟ้าของเขตพื้นที่ที่อยู่ (ตรงนี้ไม่ใช่สำนักงานเขตนะคะ) โดยต้องเตรียมเอกสารคือ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้ไฟฟ้า บิลค่าไฟเดือนใดก็ได้ 1 เดือน และหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง)

หลังจากยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ จะนัดวันเพื่อเข้ามายังพื้นที่ที่ต้องการขอไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อตรวจสอบว่า สายเมนที่มีอยู่เพียงพอจะรองรับขนาดไฟฟ้าที่ขอเพิ่มหรือไม่ (สายเมนคือ สายไฟฟ้าแรงต่ำ เป็นสายไฟฟ้าถัดจากมิเตอร์ไฟฟ้า โดยจะมี 2 เส้น (สำหรับไฟฟ้า 1 เฟส) หรือ 4 เส้นตาม (สำหรับไฟฟ้า 3 เฟส)

หากตรวจสอบแล้วพบว่าสายเมนเดิมสามารถรองรับขนาดไฟฟ้าที่ขอเพิ่มได้ก็สามารถดำเนินการเพิ่มไฟฟ้าได้เลย แต่หากสายเมนไม่สามารถรองรับขนาดไฟฟ้าได้ ผู้ที่ทำเรื่องขอไฟฟ้าเพิ่มต้องจัดการแก้ไขให้รองรับขนาดไฟฟ้าที่ต้องการเพิ่มเติมได้ แล้วจึงทำเรื่องต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง โดยอัตราค่าบริการหรือค่ามิเตอร์ที่เปลี่ยนจะอยู่ที่เท่าไหร่จะขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าที่ขอเพิ่ม