สุดยอดส่วนผสมไพโรเมตริกโคน

 

สำหรับใครที่อยากรู้ว่า ส่วนผสมของโคนอะไร คำตอบคือ ดิน ควอตช์ พวกด่างและออกไซด์ของโลหะต่างๆ บดผสมกันตามอัตราส่วนหรือตามสูตรที่ได้ทดลองจนได้ผลเป็นที่แน่นอน อัดเป็นรูปโคนคล้ายพีระมิดฐานสามเหลี่ยมยาวด้านละ 17 มิลลิเมตร สูง 60 มิลลิเมตร สูง 31 มิลลิเมตร ใช้กันเฉพาะในห้องปฏิบัติการ การวัดอุณหภูมิโดยการดูการโค้งงอของโคน โดยปัจจุบันมีไพโรเมตริกโคนที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งหมด 4 ชนิดคือ 

  1. Small Pyrometric Cones > โคนขนาดเล็ก นิยมใช้ในเตาไฟฟ้าขณะใช้ต้องมีแท่งทนไฟรองรับประกอบเป็นชุดอุปกรณ์ที่เรียกว่า Kiln Sitter ภายในเตาเผาและนอกเตาเผา
  2. Large Pyrometric Cones > ไพโรเมตริกโคนขนาดใหญ่ นิยมใช้วัดอุณหภูมิในเตาแก๊สเซรามิกส์ทั่วไปแต่ไม่สามารถตั้งวางด้วยตัวเองได้ เวลาใช้ต้องตั้งบนแผ่นเซรามิกที่มีช่องสำาหรับวาง โดยวางบนลวดความร้อน
  3. Self Supporting Cones > ไพโรเมตริกโคนขนาดใหญ่ นิยมใช้วัดอุณหภูมิในเตาแก๊สเซรามิกทั่วไป
  4. Pyrometric Bars > โคนขนาดเล็ก ขณะใช้ต้องมีแท่งทนไฟรองรับ ประกอบเป็นชุดอุปกรณ์ที่เรียกว่า Kiln Sitter ภายในเตาเผาและนอกเตาเผา เหมือนการใช้งาน Small Pyrometric Cones