สีสะเตนที่ใช้กับเนื้อดิน (Body Stain)สีสะเตนที่ใช้กับเนื้อดิน จะต้องทนความร้อนได้สูงและทนปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตอนเผาได้ดีจนถึงจุดสุกตัวของเนื้อดินโดยส่วนผสมของเนื้อดินจะมีผลต่อสีที่ใช้ด้วย ดังนั้นเนื้อดินที่มีความขาวสีก็จะยิ่งปรากฏชัดเจนและสดใสกว่าเนื้อดินที่มีสีหม่น สีดำหรือดินแดง

ทั้งนี้ ปริมาณสีสะเตนที่เติมลงในเนื้อดินจะขึ้นอยู่กับความเข้มที่ต้องการด้วย แต่โดยทั่วไปจะอยู่ตั้งแต่ 0.5 - 10%

ในการเตรียมสีสะเตนเพื่อใช้ในเนื้อดินนั้นให้เลือกสูตรสีสะเตนที่ใช้กับเนื้อดิน โดยชั่งวัตถุดิบตามอัตราส่วน ผสมวัตถุดิบให้ละเอียดแล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1250 - 1350 °C แล้วจะสูตรของแต่ละสี จากนั้นนำสีมาล้างผ่านน้ำร้อนและบดให้ละเอียดอีกครั้งตามกรรมวิธีการเตรียมสีสะเตนทั่วไป

เมื่อเตรียมผงสีสะเตนเรียบร้อยแล้วสามารถนำผงสีมาใช้ผสมในเนื้อดินหรือผสมในน้ำดินเพื่อเตรียมน้ำดินสีใช้ในการตกแต่งได้โดยตรง โดยใช้ในปริมาณ 0.5 - 3 % ของน้ำหนักดินแห้ง การผสมสีในเนื้อดินนิยมใส่ผงสีสะเตนลงบดผสมในชั่วโมงท้ายๆ ของการเตรียมดินโดยวิธีบดเปียกหลังจากระยะเวลาประมาณ 90% ของชั่วโมงการบดโดยรวม แล้วเติมสีบดต่อให้สีและเนื้อดินเข้ากันดีจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการบด ทั้งนี้สีสะเตนบางตัวอาจจะใช้ได้ทั้งกับเคลือบและเนื้อดินแต่โดยทั่วไปสีสะเตนที่ใช้กับเนื้อดินจะหลอมตัวได้ไม่ดีเมื่อใช้เป็น Glaze Stain