สีสะเตนที่ใช้กับเคลือบ (Glaze Stain)

 สีสะเตนที่ใช้กับเคลือบจะต้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการเผาของเผาเคลือบ เพื่อสีไม่หายหลังการเผา นอกจากนี้สียังต้องเข้ากันได้ดีกับเคลือบที่เลือกใช้ด้วย สีจึงจะปรากฏได้อย่างที่ตั้งใจ เพราะบางสีไม่ถูกกับเคลือบที่มี Zinc บางสีไม่ถูกกับเคลือบตะกั่ว บางสีไม่ถูกกับเคลือบแมกนีเซียม เป็นต้น

ทั้งนี้การบดสีในน้ำเคลือบควรบดเคลือบให้ละเอียดก่อนแล้วจึงเติมสีลงเมื่อใกล้เสร็จสิ้นการบด และบดต่อไปสักพัก หรือถ้าเป็นสีสำเร็จรูปที่ละเอียดดีแล้วให้บดเคลือบใสต่างหากแล้วเติมผงสีลงในน้ำเคลือบแล้วจึงกวนส่วนผสมให้เข้ากัน

ผงสีที่ใช้เตรียมเคลือบสีต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมสำหรับผลิตเคลือบสี ซึ่งจะแตกต่างจากสีผสมในเนื้อดิน ทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและปฏิกิริยาที่เกิดขณะเผา โดยโครงสร้างของสีผสมในเคลือบนั้นไม่แข็งแรงเหมือนสีที่ผสมในเนื้อดินสีสะเตน จึงจะทำปฏิกิริยาหลอมละลายกับเคลือบในขณะที่หลอม หลังการเผาปฏิกริยาเม็ดสีละเอียดมีความคงตัว จะถูกหลอมละลายเข้าไปอยู่ในเนื้อเคลือบ

เมื่อโรงงานผลิตสีที่ใช้ผสมในเคลือบแล้ว จะทำการทดสอบด้วยวิธีลากเคลือบด้วยแบบโลหะซึ่งเป็นตัวปาดสี โดยนำสีเก่าที่ได้มาตรฐานมาปาดเทียบกับสีใหม่ แล้วนำไปเผา หลังจากเผาจะเห็นสีที่ทดสอบได้ชัดเจนในฐานทดสอบแผ่นเดียวกันก่อนนำไปวัดด้วยเครื่องวัดค่าสี