วิธีจัดการของเสียในที่ทำงานเซรามิก

หนึ่งเรื่องสำคัญที่คนทำงานเซรามิกเลี่ยงได้ยากคือเรื่องของการจัดการของเสียหลังการทำงาน รวมถึงการทำความสะอาดสตูดิโอหลังการใช้งาน โดยเฉพาะอุปกรณ์หรือถังที่เลอะโคลนดิน และเศษเคลือบจากถังน้ำเคลือบที่เหลือไม่พอจะชุบชิ้นงาน

ของเสียอันดับแรกที่นักปั้นทั้งหลายต้องเจอแน่นอน คือ "โคลนดิน" ที่ติดมากับอุปกรณ์หลังการทำงานที่หากล้างน้ำในอ่างทั่วไป นานวันเข้าดินที่ถูกชะล้างจะสะสมและก่อเป็นผนังดินตามท่อ ส่งผลให้ท่อน้ำอุดตันได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้นักปั้นจึงควรติดตั้งถังดักดินหรืออาจประยุกต์ถังดักไขมันให้กลายมาเป็นถังดักดิน เพื่อแก้ปัญหาการลอกท่อให้หมดไป ซึ่งเมื่อน้ำจากอ่างล้างถูกพักในบ่อก็จะเกิดการตกตะกอนแยกเป็นชั้นดินโคลนกับน้ำใส ให้ปล่อยน้ำใสทิ้งไปตามท่อระบายน้ำ แล้วจึงนำโคลนดินที่แยกชั้นไปเกรอะในถาดปูนจนแห้งแล้วค่อยนำไปทิ้ง แต่ในวิธีนี้ สิ่งที่ควรระวังคือ ไม่ควรนำเศษอาหารมาล้างในอ่างที่ต่อกับถังดักเพราะจะหมักหมมปนกับดินแล้วส่งกลิ่นเหม็นได้

สำหรับ "น้ำเคลือบในถังที่เหลือ" ไม่อยากใช้แล้ว นักปั้นต้องรอจนชั้นเคลือบแยกชั้นกับน้ำใสก่อน แล้วจึงเอาน้ำออก โดยปล่อยให้เนื้อเคลือบแข็งแห้ง แล้วค่อยนำกากไปทิ้ง หรือจะนำไปผสมกับเคลือบแห้งอื่นๆ ที่เหลืออาจทำให้ได้น้ำเคลือบที่พิเศษและเฉพาะตัว