วิธีการโหลดชิ้นงานสำหรับการเผาเคลือบ

ควรวางแผนโหลดชิ้นงานที่ใช้เคลือบสีอ่อนก่อน และควรเตรียมผ้าให้พร้อมสำหรับเช็ดมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่หยิบเคลือบสีเข้ม 

ก่อนที่จะทำการโหลดชิ้นงาน อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชั้นวางเตาเผามีการทำความสะอาดรอยเคลือบจากการเผารอบที่แล้วหรือยัง เพราะหากยังคงมีรอยเคลือบเหลืออยู่ จะทำให้เลอะเคลือบที่อยู่บนชิ้นงานใหม่ หรือทำให้ชั้นเตาเสียหายได้ จากนั้นทา klin wash ให้เรียบร้อยก่อนจะนำชิ้นงานใหม่วางลงบนชั้นวาง คุณสามารถทำงานสะอาดหยดเคลือบโดยการสะกัดด้วยเครื่องมือหรือตะไบด้วยหินลับมีดและอุดรู ปรับผิวด้วย kiln wash

ในการโหลดเตาเผาให้กำหนดจุดวางขาเตาเป็นรูปสามเหลี่ยม คือ 2 จุดที่มุมซ้ายขวา และ 1 จุดกึ่งกลางที่อยู่ตรงกันข้าม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นวางอยู่ห่างจากพื้นเตาที่ 1 นิ้ว เพื่อให้ความร้อนและอากาศเคลื่อนไหวได้สม่ำเสมอทั่วเตา ขณะวางชั้นงานหรือชิ้นงานโปรดระวังเทอร์โมคัปเปิลหักหรือร้าว

สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือ ชิ้นงานที่เคลือบจะไม่สามารถซ้อนกันและสัมผัสกันได้ นอกจากนี้ต้องมีช่องว่างระหว่างชิ้นงานแต่ละชิ้น ซึ่งการวางชิ้นงานประเภทนี้จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากกว่าการโหลดงานเผาดิบและเช็ดมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสชิ้นงานเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสีเคลือบระหว่างชิ้นงาน หากต้องการผลการเผาเคลือบที่แม่นยำ ควรวาง CONE สำหรับตรวจสอบความร้อนภายในห้องเผา และวางให้อยู่ในตำแหน่งเหมาะสม คือประมาณกึ่งกลางของความสูงเตา หากเป็นไปได้ ให้วางมากกว่า 2 จุด จะได้ผลที่แม่นยำขึ้น 

นอกจากนี้ควรสวมถุงมือเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนชั้นวางงานก่อนจะนำไปใช้เพื่อป้องกันเศษต่างๆ หล่นสู่ชิ้นงานด้านล่าง เมื่อชั้นวางด้านล่างเต็มให้วางชั้นวางอีกด้านบนอย่างระมัดระวัง อย่ากดหรือกระแทกอิฐเตาใส่ขาเตาที่ขนาดเท่ากันในตำแหน่งเดียวกับขาเตาที่อยู่ด้านล่าง เติมชั้นวางนี้ในลักษณะเดียวกับที่ทำชั้นวางด้านล่าง เว้นช่องว่าง 1 นิ้วไว้ระหว่างชิ้นงานกับฝาเตา แล้วจึงปิดฝาเตาเผาช้าๆ และระมัดระวังเพราะคุณไม่ต้องการให้ผงฝุ่นและเศษอิฐตกลงไปบนชิ้นงาน

เมื่อทำการย้ายงานออกจากเตา อาจจะได้ได้ยินเสียง “ปิง” เป็นบางครั้ง ซึ่งอาจจะเกิดจากเคลือบที่มีความเป็นแก้วร้อนกระทบกับอากาศที่เย็นกว่ารอบๆ ตัวชิ้นงาน และอย่าลืมบันทึกการเผาในสมุดบันทึกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกการโหลดในบันทึกตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะปิดเตาเผาจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ