รู้จัก “แป้นหมุนไฟฟ้า” ก่อนเลือกใช้งาน

หลังจากที่รู้จัก “แป้นหมุนชนิดใช้แรงคน” ไปแล้ว มาทำความรู้จักกับ "แป้นหมุนไฟฟ้า” กันอีกชนิดว่า มีความดีงามและความแตกต่างจากแบบแรกอย่างไร 

"แป้นหมุนไฟฟ้า” แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

แป้นหมุนไฟฟ้าแบบนั่งทำงาน > ตัวแป้นจะอยู่เสมอที่นั่งเวลาปั้น ช่างปั้นจะนั่งลงกับที่นั่งแล้วทำการปั้น ซึ่งจะมีระบบการหมุนของแป้น 2 แบบ คือ

  1. ระบบการหมุนด้วยสายพาน บางชนิดจะใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียวแล้วต่อกับแป้นหมุนหนึ่งที่ หรือต่อกับแป้นหมุนหลายตัว บางทีเรียกว่าแป้นราว มีความเร็วรอบบางชนิดคงที่ บางชนิดสามารถปรับความเร็วรอบได้ แต่ข้อเสียคือเวลาใช้ดินปั้นก้อนใหญ่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้แป้นฟรีได้
  2. ระบบการหมุนด้วยเฟืองแป้น แกนมอเตอร์ระบบนี้จะมีกำลังในการหมุนมากกว่าแบบสายพาน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องแป้นหมุนฟรี ซึ่งเหมาะกับการผลิตปั้นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ แต่มีราคาค่อนข้างแพง

แป้นหมุนไฟฟ้าแบบยืนทำงาน > แป้นหมุนที่ใช้สายพานในการหมุน เวลาปั้นต้องยืนปั้น สามารถปรับความเร็วได้ เหมาะกับการปั้นงานขนาดเล็กจนถึงปานกลาง เนื่องจากไม่สามารถดึงดินให้สูงต่อเนื่องได้เพราะตัวแป้นมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 75 - 80 cm

แป้นหมุนที่สามารถปรับตัวแป้นให้เลื่อนขึ้นลงและคว่ำหงายได้ > แป้นหมุนแบบนี้ ส่วนมากแป้นจะยึดอยู่กับแกนเหล็กที่ปรับสูงต่ำเลื่อนลงขึ้นด้วยระบบเฟืองและยังสามารถปรับให้หงายคว่ำได้อีก ซึ่งจากลักษณะพิเศษนี้จะช่วยให้ปั้นชิ้นงานทรงสูงที่ไม่กว้าง และใหญ่มากนักได้ดีกว่าการปั้นแป้นหมุนแบบแป้นธรรมดาทั่วไป แต่แป้นหมุนแบบนี้ไม่ค่อยนิยมใช้กัน เพราะราคาแพงและมีข้อจำกัดในการขึ้นรูป คือจะขึ้นได้เฉพาะรูปทรงสูงเพียวเท่านั้น และผลิตภัณฑ์มักจะแตกร้าว