รู้จักอุปกรณ์ตกแต่งผิวดิน

มีดินขาวดินดำเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเซรามิกแค่นั้นพอที่ไหนกัน เพราะงานเซฯ จะไม่เป๋ไปเป็นงานอื่นต้องมีอุปกรณ์คู่ใจอย่างเครื่องมือตกแต่งพื้นผิว ที่เป็นเหมือนมือขวาให้นักปั้นทำงานเซรามิกออกมาได้อย่างใจ (แต่ก็ต้องเลือกใช้งานให้ตรงกับที่จะใช้ด้วยนะ)

  • เครื่องมือขูดดิน  ใช้ขูดดินขณะที่ดินยังหมาดๆ จะมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกัน แต่โดยส่วนมากแล้ว จะมีส่วนของด้ามจับทำด้วยไม้หรือพลาสติกและส่วนที่ใช้ขูดดินทำด้วยลวดแข็งมีทั้งที่เป็นลวดธรรมดาและลวดที่ไม่เป็นสนิม ซึ่งลักษณะของลวดขูดดินนี้มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ เวลาใช้งานก็คือ นำไปขูดดินออกจากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องแป้นหมุนให้มีความบางตามความต้องการ รวมทั้งแต่งขาผลิตภัณฑ์ และใช้สำหรับตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์ให้เกิดลวดลายและเกิดพื้นผิว
  • เครื่องมือแกะลาย  มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องมือสำหรับงานแกะไม้เนื้ออ่อนนิยม โดยจะออกแบบให้ใช้งานได้ด้านเดียว คือด้ามเป็นไม้จะใช้เป็นเหมือนค้อนตอกเพิ่มแรงกด ส่วนที่ปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวสำหรับงานแกะสลักที่ทำจากโลหะไร้สนิมหรือเหล็กกล้า

แต่โดยทั่วไปแล้ว การตกแต่งลวดลายบนผิวชิ้นงานเซรามิกที่เป็นดินหมาดจะใช้ทั้งเครื่องมือขุดดินและเครื่องมือแกะลาย โดยใช้ตามลักษณะของเครื่องมือ คือเครื่องมือที่เป็นเหล็กแหลมหรือไม้ปลายแหลม ใช้ในการร่างลาย ขีดเส้นลาย เจาะรูหรือทำลวดลายจุด ลายเส้น ส่วนเครื่องมือแกะลายที่เป็นรูปตัววี ตัวยู ที่มีขนาดความโค้งแตกต่างกันและลวดขุดดินขนาดต่างๆ ใช้ในการแกะให้เกิดร่องรอยความลึกและลักษณะเส้นที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้เครื่องมือตกแต่งพื้นผิวที่ขาดไม่ได้คือ อุปกรณ์แต่งพื้นผิว ที่มีขึ้นเพื่อแต่งผิวผลิตภัณฑ์ให้เรียบและมีลวดลาย แบ่งได้ 2 กลุ่มคือ อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งแบบเปียก มีไว้เพื่อใช้ลบร่องรอยบนพื้นผิวจึงมีน้ำเป็นตัวกลางช่วยในการปรับพื้นผิวของชิ้นงานหังขึ้นรูป และอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งแบบแห้งเป็นอุปกรณ์ที่มีพื้นผิวหยาบและแข็งใช้สำหรับขัดผิวผลิตภัณฑ์ให้ได้ขนาด หรือลบรอยที่ผิวใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แห้งสนิทและผลิตภัณฑ์หลังเผาดิบ