รู้จักธรรมชาติของเตาเผา

นักปั้นคนไหนที่คิดว่า ซื้อเตาเผามาแบบไหนก็ใช้ได้เหมือนๆ กันขอให้คิดใหม่ เพราะแม้ว่าเตาเผาจะถูกสร้างเหมือนกันทุกขั้นตอน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็ไม่มีเตาเผาไหนที่จะทำการเผาได้เหมือนกัน เพราะทุกเตามีข้อบกพร่องและมีรายละเอียดที่ต่างกัน ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้งานเตาเผาที่นักปั้นควรรู้คือ รู้จักธรรมชาติของเตาเผาเมื่อจะใช้งาน

การเผาชิ้นงานหลายๆ ครั้งจะทำให้นักปั้นได้ทำความรู้จักกับจุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเตาเผาที่ตัวเองใช้งานเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้ใช้งานเตาเผาคู่ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ดั่งใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็น...

  • เตาแบบทางเดินลมร้อนลงจะใช้เวลาในการเผานานกว่าเตาแบบทางเดินลมร้อนขึ้น แต่ได้รับความร้อนที่สม่ำเสมอกว่าจึงเหมาะกับการเผางานชิ้นใหญ่
  • เตาแก๊สสามารถควบคุมการเผาได้ละเอียดกว่าเตาไฟฟ้า ยิ่งมีหัวพ่นหลายหัวจะยิ่งคุมได้ละเอียด และการคุมเตาต้องเข้าใจในการปรับหัวพ่นว่าหัวไหนคุมจุดไหนและปรับความดันแก๊สให้ต่างกันในแต่ละหัวจะทำให้การเผาเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
  • การใช้เชื้อเพลิงมีผลต่อการเผามาก น้ำมันและปิโตรเลียมไม่บริสุทธิ์จะใช้เวลานานกว่าแก๊ส และแก๊สโพรเพนจะเผาได้เร็วกว่าแก๊สธรรมชาติ เนื่องจากมี BTU มากกว่า
  • เตาที่กรุด้วยไฟเบอร์จะเย็นตัวเร็วกว่าเตาที่ใช้อิฐ เพราะอิฐเก็บความร้อนได้ดีกว่า หากใช้เตาที่บุไฟเบอร์หรือเตาไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้อุณหภูมิขึ้นเร็ว เคลือบจะสุกตัวไม่ดีพอ ควรควบคุมการเผาให้ช้าลงหรือปรับปรุงสูตรเคลือบให้มี อุณหภูมิต่ำลงมาประมาณ 30 – 50 °C