ประหยัดไฟได้อีกทางกับ TOU อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลา

อีกช่องทางหนึ่งที่นักปั้นเซรามิกควรรู้เพื่อช่วยให้ภาระค่าใช้จ่ายลดลงได้ทางหนึ่งคือ การประหยัดค่าไฟโดยการใช้อัตราค่าไฟฟ้า ‘TOU’ ซึ่งเป็นอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้งาน แต่ TOU มีวิธีการคิดค่าไฟยังไง บอกเลยว่าไม่ยาก

โดยปกติเราจะใช้ไฟฟ้าในช่วงวันธรรมดาและวันหยุดต่างกัน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงสำรวจมาแล้วพบว่า อัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate) นั้น ค่าไฟจะแพงในช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก หรือที่เรียกว่า ช่วง On Peak ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น. และค่าไฟจะถูกในช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย คือ Off Peak ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

เหตุผลที่ช่วง On Peak ค่าไฟฟ้าสูง เนื่องจากการไฟฟ้าต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง/สายจำหน่ายให้เพียงพอ ต่อความต้องการไฟฟ้าในช่วงนี้และต้องใช้เชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งถูกและแพงในการผลิตไฟฟ้า แต่ในช่วง Off Peak การไฟฟ้าไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสายส่ง / สายจำหน่าย เนื่องจากสร้างไว้แล้วในช่วง On Peak จึงไม่มีต้นทุนค่าไฟฟ้าในส่วนนี้ มีเพียงต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น จึงทำให้ต้นทุนพลังงานไฟฟ้าในช่วง Off Peak ต่ำกว่าช่วง On Peak มากกว่าครึ่งหนึ่ง

ดังนั้น การจะใช้ประโยชน์จาก TOU ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องรู้จักบริหารการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเน้นการทำงานในช่วง Off Peak ให้มากขึ้น เช่น หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่ก่อให้เกิดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak รวมถึงจัดปริมาณงานมาทำให้วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการแทนวันทำงานปกติ เป็นต้น