บรรยากาศการเผาไหม้แบบเป็นกลางคืออะไร

หลังจากที่รู้จักการเผาไหม้แบบออกซิเดชั่นและรีดักชั่นไปแล้ว บางคนอาจสงสัยว่า ไม่มีอะไรที่เป็นการเผาไหม้แบบกลางๆ บ้างหรือ นั่นคือ รูปแบบการเผาไหม้แบบเป็นกลาง (Neutral Firing) ซึ่งหมายถึงการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และไม่มีออกซิเจนหลงเหลืออยู่หลังการเผา เป็นการเผาไหม้ที่มีออกซิเจนพอดีๆ บรรยากาศแบบเป็นกลางนี้จึงไม่ใช่ทั้งออกซิเดชั่นและรีดักชั่น

ทั้งนี้ การเผาเคลือบให้ได้บรรยากาศออกซิเดชั่น รีดักชั่น หรือนิวทรัล นั้นต้องเข้าใจในปฏิกิริยาของที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงกับออกซิเจนที่มาจากอากาศ