บรรยากาศการเผาไหม้แบบออกซิเดชั่น

รูปแบบการเผาไหม้อย่างหนึ่งที่ Pottery Clay อยากให้รู้จักกันไว้คือ การเผาไหม้แบบออกซิเดชั่น (Oxidation Firing) ซึ่งเป็นการเผาที่ปล่อยให้อากาศหรือออกซิเจนเข้ารวมตัวกับเชื้อเพลิงและเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์

โดยลักษณะภายในเตาเมื่อมีการเผาแบบออกซิเดชั่น คือ สะอาด ไม่มีควัน โลหะออกไซด์ ซึ่งเป็นสารให้สีในเนื้อดินและในน้ำเคลือบไม่ถูกดึงออกซิเจนไปใช้ในขบวนการเผาไหม้ เพราะมีออกซิเจนมากเกินพอแล้ว สีของชิ้นงานจึงเป็นสีของโลหะออกไซด์นั่นเอง เช่น เคลือบทองแดง เมื่อเผาในบรรยากาศแบบออกซิเดชั่นจะได้สีเขียวของทองแดงออกไซด์ และเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วก็จะมีออกซิเจน (Oxygen)