ทำไมหม้อบดเคลือบจึงสำคัญต่อนักปั้น?

เคยสงสัยไหมคะว่า เจ้าหม้อขาวๆ ในรูปนี้คืออะไร มันคือ "หม้อบดเคลือบ" ค่ะ ซึ่งมันถือเป็นตัวช่วยสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการทำเครื่องปั้นดินเผา หรืองานเซรามิก เลยนะคะ

นั่นเพราะหากนักปั้นมีสูตรเคลือบที่เป็นฐานเคลือบหรือเคลือบสำเร็จรูปที่ต้องการจะผสมสี
สะเตน เราจะผสมด้วยการใช้การกรองไปมาด้วยตะแกรงที่มีความละเอียดประมาณ100
-120 แต่ถ้าต้องการความรวดเร็วหม้อบดเคลือบบดนี่แหละใช้ได้เลย

ระยะเวลาคือ บดประมาณ 1-2 ชม. แล้วแต่ส่วนผสมของเคลือบทั้งสองวิธีคือเพื่อให้สีรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับเคลือบนั้นๆ ทำให้สีหลังเผาสม่ำเสมอ และไม่เป็นจุดสีด่างๆ บนเคลือบด้วย นอกจากนี้หม้อบดเคลือบยังใช้ในกรณีที่วัตถุดิบมีขนาดของอนุภาคของส่วนผสมแต่ละชนิดไม่เท่ากัน นอกจากจะช่วยทำให้ขนาดอนุภาคของส่วนผสมเท่ากัน ทำให้วัตถุดิบผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้หม้อบดเคลือบใช้ได้ทั้งแบบบดแห้งและแบบบดเปียก โดยบดแห้งคือบดด้วยส่วนผสมที่ไม่มีน้ำ หลังการบดจะได้ส่วนผสมที่เป็นผงที่ละเอียดเหมือนฝุ่นแล้วจึงนำไปเติมน้ำเพื่อใ
ช้งาน ซึ่งข้อดีคือมีความแม่นยำในปริมาณน้ำที่จะใช้กับน้ำเคลือบ แต่ต้องระวังฝุ่นของวัตถุดิบที่จะฟุ้งส่วนการใช้แบบบดเปียกคือใส่น้ำเข้าไปบดพร้อมวัตถุดิบ ทั้งนี้นักปั้นส่วนใหญ่ก็เลือกใช้แบบบดเปียกมากกว่าเพราะเมื่อเปิดหม้อบดออกมาฝุ่นจะไม่ฟุ้งกระจายนั่นเองค่ะ