ทำงานเซรามิกต้องรู้ 3 ชนิดการเคลือบมีอะไรบ้าง

จะทำงานเซรามิกให้เป๊ะปังดีงามทั้งทีจะรู้แค่ว่าต้องเคลือบงานแค่นั้นไม่ได้เด็ดขาด!! สิ่งที่ต้องรู้ให้ลึกอีกนิดก็คือ การเคลือบชิ้นงานเซรามิกนั้นมีรูปแบบการเคลือบกี่ชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะเด่นยังไง เพราะถ้าเลือกใช้ถูกต้องล่ะก็..งานที่ผลิตออกมารับรองว่าได้อย่างใจ

  1. เคลือบทึบ (Opaque Glaze) เป็นการเคลือบที่นิยมใช้เพื่อช่วยปิดบังเนื้อผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่เนื้อไม่เป็นสีขาว หรือไม่ต้องการให้เห็นสีของเนื้องาน ซึ่งการเคลือบทึบนั้นมีจุดเด่นที่แสงจะส่องผ่านเคลือบได้น้อยหรือไม่ได้เลย โดยเกิดจากสารประกอบบางตัวที่ไม่ละลายในน้ำเคลือบหรืออาจเกิดจากการตกผลึกเล็กๆ ออกจากเคลือบทีหลังในขณะเคลือบเย็นตัว หากนักปั้นคนไหนอยากเคลือบทึบก็สามารถเตรียมเคลือบทึบได้ด้วย การใส่สาร Opacifier หรือตัวที่ทำให้ทึบลงในเคลือบใสนั่นเอง
  2. เคลือบด้าน (Matt Glaze) ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะไม่มีความมันวาวอย่างแน่นอน ซึ่งแม้จะไม่มันวาวแต่ผิวก็ยังคงเรียบอยู่ โดยการเคลือบด้านนี้เกิดจากการที่ส่วนผสมยังละลายไม่หมดหรืออนุภาคของส่วนผสมบางตัวกระจายลอยอยู่ในเคลือบ
  3. เคลือบผลึก (Crystalline Glaze) เป็นการเคลือบที่มีผลึกเกิดขึ้น โดยอาจจะเกิดอยู่ใต้เคลือบหรือบนเคลือบก็ได้ ซึ่งผลึกที่ว่านี้เกิดจากการควบคุมอุณหภูมิของเคลือบภายหลังที่หลอมละลายแล้วให้เย็นลงช้าๆ จะทำให้วัตถุดิบหรือเคมีภัณฑ์ที่ผสมในน้ำยาเคลือบที่มีปริมาณมากเกินจุดที่อิ่มตัวแยกตัวส่วนเกินเป็นผลึกเกิดขึ้นโดยลักษณะของผลึกมีได้ทั้งผลึกเล็กๆ คล้ายจุดเล็กๆ กระจายอยู่เป็นกลุ่ม หรืออาจเกิดเป็นผลึกรูปเข็มหรือผลึกใหญ่ๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้