ทำความเข้าใจ 2 กลุ่มเครื่องมือในงานปั้น

ในการทำงานปั้นนั้นมีอุปกรณ์ที่นิยมใช้เพื่อตกแต่งงานปั้นให้สวยงามขึ้น โดยเครื่องมือส่วนมากมักจะทำด้วยไม้ค่อนข้างแข็ง แต่บางอย่างก็ทำด้วยโลหะ มีด้ามจับและขนาดที่ต่างกันไป ดังนั้นก่อนที่นักปั้นจะเลือกใช้ จึงควรทำความเข้าใจในรูปลักษณ์ของเครื่องมือก่อนเสมอ เพื่อที่ว่าเมื่อใช้กับดินปั้นในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวปั้น, ดินปั้นเซรามิค, ดินเหนียวปั้นพระ, ดินเหนียวปั้นโมเดล หรือดินอะไรก็ตาม จะได้เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพดีอย่างใจ

  1. เครื่องมือขูดดิน : ลักษณะของเครื่องมือขูดดินโดยมากมีด้ามอยู่ตรงกลาง หัวและท้ายของด้ามทำด้วยโลหะที่เป็นเส้น ดัดงอให้เป็นรูปต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน มีอย่างน้อย 5 ชิ้นขึ้นไป และจะใช้ก็ต่อเมื่อขึ้นรูปร่างด้วยมือจนเป็นรูปร่างที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว จึงนำไปขูดตกแต่งให้เรียบร้อยและสวยงามตามความต้องการ ซึ่งการใช้เครื่องมือขูดเป็นการช่วยเสริมเค้าโครงรูปร่างให้มีสัดส่วนถูกต้องตามลักษณะงาน
  2. เครื่องมือแกะสลักและตกแต่ง : เครื่องมือแกะสลักและตกแต่งนิยมทำด้วยไม้ตลอดทั้งอัน มีลักษณคล้ายกับเครื่องมือขูดหิน ซึ่งมีตรงกลางเป็นด้ามจับหัวและท้าย โดยเครื่องมือทำเป็นรูปร่างต่างๆ ให้เหมาะแก่การแกะและตกแต่งดินปั้น และจะใช้หลังจากทำการขูดด้วยเครื่องมือขูดได้รูปร่างแล้ว โดยใช้เครื่องมือนี้แกะเป็นรูปร่างภายนอกและแต่งให้เกิดความสวยงามของรูปปั้นนั้นๆ