ทำความรู้จักการเผาตกแต่ง

 

เคยได้ยินคำว่า “การเผาตกแต่ง (Decoration Firing)” ไหมคะ คำๆ นี้เข้าใจไม่ยากค่ะ มันคือ การที่ชิ้นงานซึ่งเผาเคลือบแล้วได้รับการตกแต่งด้วยสีหรือติดรูปลอก (Decal) ที่ทำขึ้นสำหรับตกแต่งสีโดยเฉพาะบนภาชนะที่เคลือบแล้วนำไปเผา เพื่อให้สิ่งตกแต่งติดทนกับชิ้นงาน ซึ่งเรียกว่า ‘การตกแต่งบนเคลือบ (Over Glaze Decoration)’

แล้วการเผาตกแต่งต้องใช้อุณหภูมิที่เท่าไหร่ เฉลยตรงนี้คือ ประมาณ 650 – 850 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับชนิดของสีหรือประเภทวัตถุดิบที่นำมาทำสีว่าจะสุกตัวที่อุณหภูมิใด การเผาสีตกแต่งรูปลอกและสีเงินสีทองจะต้องเผาในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ตลอดการเผา จากอุณหภูมิห้องถึง 750 องศาเซลเซียส และในเตาเผาไม่ควรมีความชื้นอยู่ เพราะหากมีความชื้นจากการเผาดิบ เมื่อนำสีทองเผาต่อจากเตาเผาดิบ สีจะหมอง สีเขียนก็จะพอง ซึ่งแปลว่า แม้อุณหภูมิ ในการเผาดิบจะอยู่ที่ 750 องศาเซลเซียสใกล้เคียงกับการเผาสีตกแต่งก็ไม่ควรเอาชิ้นงาน เขียนสีและติดรูปลอกเข้าเตาเผาในการเผาดิบ เพราะชิ้นงานที่ออกมาจะมีตำหนิ ไม่ได้มาตรฐาน สีหมองคล้ำหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

เทคนิคสำคัญคือ หากต้องการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสีสันที่สดใสตลอดจนการติดรูปลอกเป็นลวดลายต่างๆ หลังจากที่ชิ้นงานนั้นเผาเคลือบแล้ว ต้องนำชิ้นงานไปเผาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หรือรูปลอกติดทนบนชิ้นงาน