“ควบคุมอุณหภูมิ” อีกเรื่องสำคัญของงานเผาเซรามิก

การควบคุมอุณหภูมิคืออีกหนึ่งเรื่องจำเป็นในการเผาเตาเซรามิก ซึ่งจะต้องควบคุมอุณหภูมิเตาเผาให้ได้ในขณะที่เผาและขณะที่เตาเย็นตัว รวมทั้งควบคุมบรรยากาศของเตาให้ได้ตามที่ต้องการ โดยใช้เชื้อเพลิงอย่างประหยัดที่สุดแต่ได้ความร้อนมากที่สุด โดยมีปัจจัยในการควบคุมอุณหภูมิ ดังนี้ 

  • รู้จักธรรมชาติของเตาเผา > แม้ว่าเตาเผาจะสร้างเหมือนกันทุกขั้นตอน แต่ไม่มีเตาเผาสองเตาที่เผาได้ผลเหมือนกัน เพราะทุกเตามีหลากหลายและมีข้อบกพร่อง แต่การเผาภาชนะหลายครั้งจะทำให้รู้จักจุดที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวจนทำให้สามารถเผาให้มีคุณภาพเหมือนเดิมได้อีก
  • การปรับเร่งอุณหภูมิ > ควรปรับอุณหภูมิในเตาให้เหมาะสมไม่เร่งเผาและไม่ควรเผาแช่หรือยืนไฟไว้นานโดยไม่ปรับอุณหภูมิ เพราไม่เพียงทำให้เปลืองเชื้อเพลิงและพลังงาน แต่ยังทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีของน้ำเคลือบและดินเปลี่ยนแปลงไป จนได้ชิ้นงานที่ไม่สวยงามอย่างที่น่าจะเป็น 
  • การตั้งอุณหภูมิในการเผา > หากตั้งอุณหภูมิการเผาไฟสูงเกินไปจะทำให้เคลือบไหลมากขึ้น ซึ่งเคลือบบางชนิดไหลเยิ้มติดชั้นเตา เนื้อดินจะบวมพอง ในกรณีที่รุนแรงชั้นเตาอาจบิดเบี้ยวหรือแตกหักลงมาทับกันได้ ส่วนการเผาไม่ถึงจุดสุกตัวผิว ภาชนะจะหยาบด้านมีสีไม่สวยงาม แต่การเผาต่ำกว่าจุดสุกตัวนี้สามารถแก้ไขได้โดยนำไปเผาไฟสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
  • ต้องไม่ลืมบันทึกการเผา > บันทึกการเผาทุกครั้งไม่ว่าเผาดิบ เผา เคลือบ หรือเผาบนเคลือบ เพื่อให้รู้ว่า การเผาลักษณะไหนที่ประสบความสำเร็จหรือประสบอุปสรรค จะได้ศึกษาถึงปัญหาและหาวิธีแก้ไขในครั้งต่อๆไป ข้อดีคือเมื่อต้องการภาชนะแบบเดิมอีกก็สามารถทำได้จากการตรวจสอบบันทึกการเผา ดังนั้นการเผาจึงต้องการประสบการณ์มากเพื่อจะปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น ฉะนั้นไม่ว่านักปั้นจะมีความชำนาญหรือประสบการณ์มากเพียงใดก็ควรทำการบันทึกทุกครั้ง โดยจดเป็นข้อความหรือพล็อตจุดในตารางการเผาก็ได้