Amaco Raku Glaze Blue Bell

Amaco Raku Glaze Blue Bell

Regular price
480.00 ฿
Sale price
480.00 ฿
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ สำหรับเทคนิครากุ มาในรูปแบบน้ำพร้อมใช้ เผาได้ตั้งแต่ 1000-1100 องศา ใช่ได้ในบรรยากาศรากุเท่านั้น"}' data-sheets-userformat='{"2":9023,"3":{"1":0},"4":[null,2,16773836],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"11":4,"12":0,"16":12}' data-mce-fragment="1">เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ สำหรับเทคนิครากุ มาในรูปแบบน้ำพร้อมใช้ เผาได้ตั้งแต่ 1000-1100 องศา ใช่ได้ในบรรยากาศรากุเท่านั้น